ประชาสัมพันธ์ รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562


ประชาสัมพันธ์ รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AHKv6C1XJFWFUk9PVA

***หมายเหตุ เนื่องจากตัวไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงต้องประชาสัมพันธ์ผ่าน drive.google โดยยื่นขอสิทธิ์
การเข้าถึงมาก่อนนะคะ หรือจะรับเป็นอีเมล์ สามารถโทรแจ้งอีเมล์ได้ที่เบอร์ภายใน 1192 (เจสสิก้า) 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน