ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยและขอความร่วมมือปรับปรุง พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย


ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยและขอความร่วมมือปรับปรุง พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย

Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน