ข้อมูล ติดต่อ

กองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ (Address)

ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ (Tel)

(+662) 555 - 2000 ต่อ 1192, 1188, 2165

โทรสาร (Fax)

(+662) 555 2165

แผนที่